Samorządowe Przedszkole nr 9
Aktualności
Kontakt

 
Samorządowe Przedszkole nr 9
ul. Mlaskotów 2 a

30 - 117 Kraków


Informacja o utrudnieniach podczas ŚDM 2016

Aktualne informacje o utrudnianiach w poruszaniu się po Krakowie można znależć na ofiecjalnej stronie Miast Krakowa. Link do strony znajduje się tutaj.

"DNI ADAPTACYJNE" w naszym przedszkolu

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do naszego przedszkola na dzień adaptacyjny, który odbędzie się 31 maja 2016 roku o godzinie 15.00.
W programie:
  • zwiedzanie przedszkola
  • rozmowa z dyrektorem i nauczycielami
  • występy dzieci z naszej placówki
  • udział w zajęciach plastycznych, ruchowych, muzycznych.
Prosimy o przyniesienie obuwia zastępczego.


Uwaga Rodzice zainteresowani programem 500+

W związku z Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o Pomocy Państwa w Wychowaniu Dziec (Dz.U. poz. 195) , uprzejmie informuję, że od 1 kwietnia 2016 roku będą przyjmowane wnioski od rodziców dzieci uczęszczjących do naszego przedszkola na zasadzie dziennika podawczego.

Godziny składania wniosków:
wtorek 7:30 - 9:00 i 13:30 - 14:30
środa 7:30 - 9:00 i 13:30 - 14:30

Przedszkole dysponuje określnoną ilością druków wniosków. Druki można pobrać także we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta oraz filiach MOPS. Można je również wydrukować ze strony internetowej www.sprawyspoleczne.krakow.pl.

Proszę rodziców o prawidłowe wypełnianie wniosków. Jednocześnie informuję, że wyznaczone osoby są upoważnione tylko i wyłącznie do odbioru gotowych, uzupełnionych wniosków. Nie ponoszą odpowiedzialności za błędne ich wypełnienie.

Szanowni Rodzice!
Przerwa wakacyjna w roku 2016

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 9 informuje, że przedszkole w miesiącu sierpniu 2016r jest nieczynne.

W okresie wakacyjnym na miesiąc lipiec 2016 roku przyjmowane są zapisy do przedszkola dzieci aktualnie uczęszczających do naszej placówki.

Warunkiem uczęszczania w miesiącu lipcu 2016 roku jest podpisanie aneksu do obowiązującej umowy.

Zgłoszenia i zapisy dzieci odbywają się w poszczególnych grupach u pań nauczycielek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 roku.

Podpisywanie aneksów w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2016 roku.


Szawni Rodzice!
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 9 informuje, że rekrutacja do samorządowych przedszkoli Gminy Miejskiej Kraków odbywa się w dniach od 1 marca do 31 marca 2016r.

Formularze rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje naboru znajdują się na stronie portalu edukacyjnego Urzędu Miasta Krakowa (kliknij tutaj) oraz w sekretariacie przedszkola.

Składanie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu przedszkola (patrz informacja poniżej). Istnieje możlwość ustalenia dogodnego dla rodziców terminu podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Dzień Otwarty 17 marca 2016 od 15:00

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do naszego przedszkola na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 17 marca 2016 roku od godziny 15:00.

W programie:
  • zwiedzanie przedszkola
  • rozmowa z dyrektorem i nauczycielami
  • występy dzieci z naszej placówki
  • udział w zajęciach: plastycznych, ruchowych, muzycznych.
Prosimy o przyniesienia obuwia zamiennego dla dzieci.


Uwaga Rodzice!

Rekrutacja dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017

Rodzice dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Są zobowiązani do wypełnienia deklaracji kontynuacji i złożenia jej w sekretariacie przedszkolnym w terminie 22 lutego - 29 lutego 2016 roku.

Formularze deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego są do pobrania w grupach u pań nauczycielek oraz w sekretariacie przedszkolny.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kontynuowania pobytu w przedszkolu.


Uwaga Rodzice!

Występ w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) z okazji dnia Babci i Dziadka w grupie Pszczółki został odwołany.

Występ odbędzie się w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani.

 
Uwaga Rodzice!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola numer 9 informuje, że ze względu na niską frekwencję dzieci w przedszkolu zebranie w dniu jutrzejszym 16 lutego 2016 roku (wtorek) zostaje ODWOŁANE.

Zebranie odbędzie się w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani.


UWAGA RODZICE!
Zmiana numeru konta bankowego

W związku ze zmianą numeru konta bankowego od 1 stycznia 2016 roku należność za pobyt dziecka w przedszkolu należy przesyłać na następujący numer konta bankowego prowadzonego w banku PKO BP: 45 1020 2892 0000 5102 0590 2046


Wyprawki na rok szkolny 2015/16

Drodzy Rodzice. W zakładce aktualności opisane są wyprawki dla dzieci. Zapraszam do zapoznania się.


Drodzy Rodzice!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 9 informuje, że w związku z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr CXXI/1939/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany stawek opłat za usługi przedszkolne dla rodzin objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+, opłata za każdą  dodatkową godzinę korzystania przez dziecko  w przedszkolu wynosić będzie 0,50 zł.

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Aby skorzystać z preferencyjnej stawki opłaty za przedszkole nie wystarczy spełniać kryterium  wielodzietności, proszę przedłożyć w sekretariacie przedszkola Krakowską Kartę Rodzinną do 15.12.2014 roku.

Przygotowane aneksy będą podpisywane pod koniec grudnia.


Godziny przyjmowania stron w Samorządowym
Przedszkolu nr 9 w KrakowieDyrektor, mgr Teodora Zając:

środa                   9:00 - 12:00
środa                 12:00 - 15:30
             (co drugi tydzień)
czwartek            12:00 - 15:30


v-ce Dyrektor, mgr Beata Sarzyńska-Chochowska

poniedziałek    10:00 - 15:00
wtorek               10:00 - 15:00

Piątek dzień bez przyjmowania stron.

Jednocześnie informujemy, że po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, istnieje możliwość ustalenia spotkania z dyrektorem w terminie dogodnym dla rodziców.

Sekretariat czynny w godzinach (Aneta Będkowska-Paluch)

poniedziałek           7:00 - 12:00
wtorek                    10:00 - 15:00
środa                        7:00 - 15:00
czwartek                 10:00 - 15:00
piątek                       dzień bez przyjmowania stron
Zapraszamy do zaprzyjaźnionych szkół
Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia